04. Continuar amb la creació de carpetes

Juny 2, 2009

Avui dia 07/05/09 en la quarta sessió del curs d’iniciació a la informàtica vam continuar fent el exercici dels arbres de carpetes.

En aquesta sessió vam continuar fent l’exercici per :

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1″.
Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2″.
Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3″.
Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4″.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1″.
Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2″.
Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3″.
Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4″.

Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1″.
Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2″.
Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3″.
Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4″.

Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1″.
Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2″.
Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3″.
Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4″.

Aquí vam acabar la creació de carpetes.

Anuncis

03. Creació de carpetes

Juny 2, 2009

Avui dia 06/05/2009 en la tercera sessió del curs d’iniciació el que es va fer va ser posar en marxa l’ordinador i quedar-se quiets en l’escriptori.

Es va fer una breu explicació de l’escriptori i seguidament del menú desplegable del botó dret del ratolí.

Ver:

 • Iconos Grandes: És una opció per veure les icones de l’escriptori més grans.
 • Iconos medios: És la opció per veure les icones a la mida estàndard.
 • Iconos Pequeños: És la opció per veure les icones més petites.

Organitzar icones per:

 • Nombre: És la opció per endreçar les icones per ordre alfabètic de la “A” a la “Z” (recordem que si fem dos clics a la opció organitzar icones per nom s’endrçara per ordre alfabètic de la “Z” a la “A”
 • Tamaño: És la opció que ens permet endreçar les icones per el seu tamany (el que ocupen) s’endreçaran de més a menys, si fem aquesta acció dos vegades s’endreçara de menys a més.
 • Tipo: Aquesta opció ens permet agrupar els icones depenent del seu tipus (per exemple, carpetes i carpetes, documents de text amb documents de text, etc…).
 • Fecha de modificación: Els icones s’ha endreçant  per l’ultima modificació (els arxius recentment modificats estaran els primers).

Després de fer això el que es va fer per continuar va ser en l’escriptori, crear una carpeta amb el nom de 2009:

Nuevo:

 • Carpeta (i escrivim el nom)

Obrir altre carpeta al costat amb el nom “Mesos”.

Aquestes són les carpetes que es van poder crear. En la següent sessió es continuarà amb aquesta pràctica.


02. Pràcticar el teclat

Mai 28, 2009

Avui dia 30/04/09 va ser la segona sessió del curs d’iniciació a la informàtica.

En aquesta sessió el que és va fer va ser obrir el word i copiar el següent text:

Este es un text per saber manejar be el teclado, per ejemple si volem  enviar un e-mail o correu electrònic necessitem saber escriure la @

Amb un teclat estàndard de 102 tecles podem escriure tot tipus de signes i caràcters. Per exemple, signe que:

obre parèntesi: ( (majúscules temporals + num. 8 )

tanca parèntesis: ) (majúscules temporals + num. 9)

obre interrogación: ? (majúscules temporals + ?)

tanca interrogación: ? (majúscules temporals + )

obre exclamació: ¡ (majúscules temporals + ¡)

tanca exclamació: ! (majúscules temporals + num. 1)

representa el punt i coma: ; (majúscules temporals + ,)

representa l’euro: (alt. gr. + E)

representa el dòlar: $ (majúscules temporals + num. 4)

representa el tant per cent: % (majúscules temporals + num. 5)

representa la barra cap a la dreta: / (majúscules temporals + num. 7)

representa la barra cap a l’esquerra: \ (majúscules temporals + º)

representa la barra vertical: | (alt. gr. + num. 1)

representa el apòstrof: ( ‘ )

representa el punt de les lletres geminades: • (mayúsculas temporales + num. 3)

Per practicar més el teclat: http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/


01. Ens presentem

Mai 28, 2009

Avui dia 29/04/09 a començat el curs d’iniciació a la informàtica del Casal d’avis de la Gatassa.

El primer que es va fer va ser una breu presentació de l’alumnat dirigit al formador (tot i que alguns alumnes ja es coneixien entre ells) i del formador a l’alumnat presentant la TEM3 i a ell mateix.

Després de la presentació el que es va fer va ser una breu explicació dels objectius que té aquest curs:

 • Conèixer el maquinari i perifèrics que composen un equip informàtic
 • Conèixer el programari que pot tenir un equip informàtic
 • Utilitzar de manera elemental  el Sistema Operatiu
 • Utilitzar de manera elemental  el Processador de textos Microsoft Word
 • Utilitzar de manera elemental  el programari de navegació per Internet,  Internet Explorer/FireFox
 • Utilitzar i gestionar el correu electrònic

  Després de fer aquesta presentació ja vam començar amb la primera classe. Per començar amb aquest curs els alumnes tenien que omplir un formulari.

  Tot seguit de omplir el formulari vaig passar el full de assistència perquè signessin, i tot seguit al acabar el que vam fer va ser un exercici de ratolí en una web per millorar la pràctica amb el ratolí.

  Exercici: http://www.pbclibrary.org/raton/mousercise.htm

  Després d’aquestes activitats és va acabar la primera sessió corresponent.